anunt-real.ro

Termeni si conditii

Accesul la acest site se realizează în conformitate cu „termenii şi condiţiile” detaliate mai jos.

www.e-add.ro este un site de anunţuri gratuite şi sponsorizate, online.

Termeni folosiţi:

- „site” - reprezintă site-ul www.e-add.ro .

- „utilizator” - reprezintă persoana fizică şi/sau juridică care se înregistrează, accesează şi foloseşte site-ul www.e-add.ro. În sensul prezentei descrieri, „utilizator” este şi persoana fizică şi/sau juridică care foloseşte serviciile site-ului fără a se înregistra, dar are aceeaşi răspundere ca şi utilizatorul înregistrat privind postările sau alte acţiuni întreprinse pe site.

- „termeni şi condiţii” - termenul folosit pentru a desemna prezentul contract de utilizare.

 

 

 

Site-ul a fost creat în scopul extinderii pieţei online de vânzare a produselor noi, second-hand şi a serviciilor, precum şi pentru informarea mediului de afaceri.

Odată cu efectuarea accesului pe adresa: www.e-add.ro, utilizarotii site-ului, fie că sunt înregistraţi sau nu, sunt obligaţi să citească în totalitate şi să respecte aceşti „termeni şi condiţii” pe toată durata utilizării serviciilor oferite de acest site. Necunoaşterea şi/sau nerespectarea acestor „termeni şi condiţii” nu absolvă de răspundere utilizatorul/utilizatorii site-ului www.e-add.ro, în nici o situaţie, fie că este înregistrat sau nu.

Aceşti „termeni şi condiţii” sunt valabili pe toată perioada cât utilizatorii folosesc site-ul. „Termenii şi condiţiile” trebuiesc acceptaţi fără limitări sau rezerve!

www.e-add.ro îşi rezervă dreptul de a schimba, corecta, modifica sau adăuga capitole noi la aceşti „termeni şi condiţii”, în funcţie de evoluţia pieţei online şi de evoluţia relaţiei client-site.

 

 

 

Site-ul oferă serviciile sale tuturor persoanelor interesate să le utilizeze numai şi numai în scopuri legale. Folosirea site-ului în alte scopuri decât cele legale, licite, este interzisă cu desăvârşire. Persoanele fizice şi/sau juridice care încalcă aceste prevederi, vor suporta consecinţele legii.

Înregistrarea unei persoane ca şi utilizator, se va face numai dupa acceptarea „termenilor şi condiţiilor”.

www.e-add.ro nu acceptă înregistrarea pe aceeaşi adresă de e-mail şi/sau număr de telefon a mai mult de un utilizator. Dacă o persoană fizică şi/sau juridică a folosit o adresă de e-mail şi un număr de telefon la crearea unui cont de utilizator şi apoi a şters acel cont, adresa de e-mail şi/sau numărul de telefon nu vor mai putea fi folosite la crearea altui cont de utilizator, nou.

Excepţie de la această regulă pot face numai persoanele juridice, aflate în relaţie de colaborare cu site-ul www.e-add.ro , dupa contactarea administratorului site-ului.

Este recomandat să nu postaţi un anunţ de două sau de mai multe ori, chiar dacă, cu un conţinut uşor schimbat. Un astfel de comportament nu ajută clienţii site-ului www.e-add.ro şi nici nu avantajează foarte mult utilizatorul care a făcut postarea. Administratorul site-ului îşi rezervă dreptul de a şterge anunţurile dublate, cu conţinut identic sau uşor schimbat.

După completarea formularului de înregistrare, utilizatorul are la dispoziţie un cont pentru utilizarea serviciilor site-ului. Utilizatorul este în întregime responsabil pentru păstrarea confidenţialităţii asupra username-ului şi parolei de acces în contul personal. Utilizatorul este în întregime responsabil de toate anunţurile postate sau informaţiile făcute publice din contul său.

Acceptând „termenii şi condiţiile” de utilizare ale acestui site, declaraţi în mod expres că sunteţi de acord cu respectarea acestora în totalitate şi implicit că le intelegeţi.

Utilizarea site-ului se face, de către fiecare vizitator sau utilizator, persoană fizică sau juridică, pe propria raspundere, cu respectarea legilor naţionale şi/sau internaţionale.

În cazul în care un utilizator nu este de acord cu, şi nu respectă „termenii şi condiţiile” site-ului, acesta poate alege să înceteze colaborarea cu site-ul.

 

 

 

Acest site conţine anunţuri gratuite şi sponsorizate, cu poze, în diverse domenii, categorii, servicii sau informaţii utile.

Anunţul/anunţurile postate de un utilizator, apar în site imediat dupa confirmarea adresei de e-mail comunicate de către acesta la redactarea anunţului. Administratorul site-ului a introdus acest mod de postare a anunţurilor pentru a nu fi permisă apariţia farselor, glumelor proaste sau postarea anunţurilor cu reaintenţie. După primirea mesajului pe adresa de e-mail, utilizatorul confirmă că este cel care a făcut postarea. În cazul în care nu se dă această confirmare, anunţul nu apare pe site.

Adiministratorul www.e-add.ro îşi rezervă dreptul de a şterge anunţurile care conţin limbaj xenofob, antisemit, jignitor, injurios, care dezvăluie detalii din viaţa intimă şi/sau privată a unei terţe persoane, sau cu caracter ilegal. Controlul anunţurilor se poate face şi interactiv, cu ajutorul dumneavoastră, utilizatorii site-ului! Vă rugăm să ne sesizaţi orice neregulă întâlnită la anunţurile postate în site, folosind adresa de e-mail din secţiunea contact.

După verificarea anunţului raportat, acesta va fi corectat sau şters din site. Administratorul site-ului poate lua şi decizia ştergerii contului utilizatorului care postează astfel de anunţuri.

 

Important: Răspunderea pentru conţinutul unui anunţ postat, revine în totalitate persoanei care a făcut postarea!

 

Conţinutul site-ului www.e-add.ro, textele, grafica, fotografiile, software-ul, sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea site-ului.

Aceste informaţii nu pot fi copiate, multiplicate, republicate sau retransmise în scopuri comerciale. Dacă prin una din acţiunile enumerate anterior se violează legislaţia natională sau internaţională în materie de drept de autor şi proprietate intelectuală, aceasta atrage după sine răspunderea civilă sau penală.

Este interzisă încercarea de a interveni neautorizat, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea, modificarea materialelor şi informaţiilor publicate, sau încercarea de a acţiona în acest scop. Deasemenea, este interzisă folosirea adreselor de e-mail din baza de date a site-ului, pentru distribuirea lor pe liste de mailing şi trimiterea de e-mailuri comerciale (spam), sau pentru orice alt scop.

Este interzisă postarea de legături (link-uri) între acest site şi alte site-uri, în scopul ridicării ratingului altor site-uri, fără acordul scris al administratorului. Administratorul îşi rezervă dreptul de a şterge anunţurile care conţin astfel de legături, fără niciun avertisment prealabil, precum şi conturile utilizatorilor care au făcut astfel de postări.

Dacă utilizatorii site-ului trimit materiale nesolicitate, www.e-add.ro îşi rezervă dreptul de a considera aceste materiale neconfidenţiale şi lipsite de protecţia dreptului de autor. Astfel de materiale devin proprietatea site-ului, libere de orice pretenţii emise de o persoană sau grup de persoane, fizice sau juridice, putând fi utilizate în orice scop, fără obligaţia de a acorda compensanţii pentru utilizarea lor.

Nerespectarea acestor condiţii se pedepseşte conform legilor în vigoare.

 

 

 

În cazul unui atac informatic asupra site-ului, a modificării neautorizate a conţinutului de către terţe persoane, administratorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau de a întrerupe, temporar şi/sau permanent, anumite servicii puse la dispoziţia vizitatorilor şi a utilizatorilor, cu sau fără o notificare prealabilă, până la rezolvarea problemelor cauzate. Acţiunea administratorului are ca scop protejarea utilizatorilor site-ului.

Aministratorul site-ului www.e-add.ro nu este raspunzător faţă de utilizatori, orice terţă persoană fizică/juridică sau instituţie, pentru modificarea, suspendarea sau întreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

 

 

 

Site-ul www.e-add.ro se absolvă în mod expres de toate răspunderile, de orice fel, exprimate direct sau indirect, inclusiv, dar nu limitat la, garanţiile directe şi indirecte, de cumpărare, vânzare, schimb, închiriere şi/sau folosinţă a produselor/serviciilor existente în postări, între utilizatorii săi, sau aceştia şi terţe persoane fizice sau juridice, în conformitate cu descrierile/specificaţiile pentru un anume scop.

Site-ul www.e-add.ro nu oferă nicio garanţie că:

- informaţiile postate de administrator, vizitatori sau utilizatori, vor îndeplini toate cerinţele şi/sau aşteptările dumneavoastră;

- serviciile oferite vor fi neântrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

- rezultatele ce se vor putea obţine din folosirea informaţiilor postate pe site vor fi întotdeauna cele aşteptate de dumneavoastră;

- calitatea produselor, serviciilor, informaţiilor sau altor materiale cumpărate sau obţinute de dumneavoastră prin intermediul site-ului, vă vor satisface toate cerinţele;

- orice eroare de program va fi corectată.

Utilizatorul sau vizitatorul site-ului, neânregistrat încă ca şi utilizator, este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul, sau de orice alte pierderi de date, ca urmare a descărcării de informaţii şi servicii din conţinutului site-ului.

Nicio informaţie, orală sau scrisă, obţinută de pe site sau prin intermediul serviciilor site-ului, nu constituie o garanţie dacă nu este stipulată expres în „termenii şi condiţiile” de utilizare.

 

 

 

Site-ul www.e-add.ro nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv dar nu limitat la, pagube pentru pierderi de profit, bunăvoinţa posibilităţii de folosire, date, alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă administratorul site-ului a fost informat anterior de posibilitatea apariţiei unor asemenea pierderi), rezultand din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor din interiorul site-ului;

- costul procurării de bunuri şi servicii, complementare, rezultând din orice bunuri, date, informaţii sau servicii, achiziţionate sau obţinute, mesaje primite, tranzacţii începute prin/sau de pe site;

- acces neautorizat la datele utilizatorilor sau deteriorarea transmisiilor. În acest sens, va rugăm să respectaţi precizările făcute la înregistrarea ca şi utilizator;

- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

Dacă se consideră că orice material pus la dispoziţie pe site, postat de catre terţi sau utilizatori, violează drepturile de copyright sau orice alte drepturi de autor, vă rugăm să semnalaţi această situaţie folosind pagina de contact.

Răspunderea asupra conţinutului opiniilor din cadrul postărilor, revine în întregime autorilor acestora.

Administratorul site-ul www.e-add.ro îşi rezervă dreptul de a şterge acele opinii care contravin „termenilor şi condiţiilor” de utilizare ale site-ului, sau pe care le consideră dăunătoare, ofensatoare sub orice formă propriei imagini, partenerilor site-ului sau utilizatorilor.

 

 

 

Acest site este oferit în această formă fără alte garanţii. Administratorul nu este şi nu poate fi responsabil pentru nepotriviri, indisponibilităţti sau alte posibile defecte ale acestui site, dar va căuta soluţii pentru remedierea lor, atâta timp cât îi sunt aduse la cunoştinţă de utilizatori, parteneri sau vizitatori.

 

 

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată, şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul www.e-add.ro are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care utilizatorii le furnizează la înregistrare.

În cazul accesării neautorizate a unui cont de utilizator de către terţe persoane sau în urma divulgării de către un utilizator a username-ului şi parolei contului său, www.e-add.ro nu îşi asumă nicio responsabilitate faţă de consecinţele care pot apărea.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.

 

 

 

Site-ul www.e-add.ro se obligă să nu facă publice datele de înregistrare ale utilizatorilor, să nu le dezvăluie unei terţe părţi, în afara cazului în care acest lucru este solicitat oficial de instituţiile statului pentru anumite proceduri judiciare.

Site-ul www.e-add.ro nu răspunde de atacurile având ca scop furtul sau vandalismul şi care ar putea conduce la dezvăluirea sau compromiterea datelor.

Prin prezenţii „termeni si conditii”, utilizatorii acceptă să nu împrumute absolut niciodată username-ul şi parola contului pe care îl deţin unui alt utilizator, atât pentru propria protecţie cât şi pentru validitatea informaţiilor transmise. De asemenea, acceptă să nu utilizeze niciodată username-ul şi parola altui utilizator.

Pe site sunt prezente reclame şi/sau legături către pagini externe, ale unor terţe părţi (site-uri ale partenerilor, furnizorilor de publicitate sau ale sponsorilor). Informaţiile furnizate de către un utilizator al site-ului www.e-add.ro altor pagini externe, nu se află sub controlul site-ul www.e-add.ro. Orice publicare a unor date personale pe alte pagini, în afara celor conţinute de site-ul www.e-add.ro, se face pe propria răspundere.

 

 

 

Administratorul site-ului www.e-add.ro îşi rezervă dreptul de a modifica, revizui, completa „termenii şi condiţiile” de folosire în orice moment. Orice modificare va fi facută publică în această pagină şi va intra efectiv vigoare din momentul postării ei pe site, fără caracter retroactiv.

 

 

 

 

Dacă nu sunteţi încă utilizator înregistrat ››› Înregistreaza-te!

 

 

 

 

 

 

 

Anunt-real
Top